• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000314065

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Integracji Środowisk Akademickich "Orion"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000314065.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na woluntarystycznej pracy członków i przyjaciół Stowarzyszenia. W swoich działaniach szeroko współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi.

Stowarzyszenie cyklicznie organizuje następujące przedsięwzięcia:
- Rajdy Jaśka Meli skierowane w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Rajdy są organizowane przy współpracy z Fundacją Jaśka Meli "Poza Horyzonty" oraz Komisją Integracji z Niepełnosprawnymi działającą przy Oddziale PTTK "Beskid" w Nowym Sączu,
- korepetycje dla maturzystów,
- Sądecką Akademię Pierwszej Pomocy Przedmedycznej realizowaną w Nowym Sączu wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych,
- zbiórki publiczne na terenie Nowego Sącza i Starego Sącza dla podopiecznych Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty" oraz innych osób niepełnosprawnych potrzebujących pomocy.

Ponadto Stowarzyszenie zainicjowało projekt kulturalny pod nazwą Scena Autorska Selawi, której zadaniem jest promowanie talentów artystycznych.

Stowarzyszenie współpracuje również przy organizacji konferencji, takich jak:
1) Letnia Szkoła Samorządowców w 2010 r. skierowana do studentów, podczas której omawiano kwestie związane z finansowaniem samorządów studentów i innych organizacji, PR samorządu studentów oraz przeprowadzano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;
2) "Szkolnictwo Wyższe w 2011 roku";
3) "Zimowej Szkoły Samorządowców w 2011 r. pt.: "Quo vadis szkolnictwo wyższe"
4) "Student niepełnosprawny na otwartym rynku pracy"

Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało panel dyskusyjny pt.: "Wolontariat ponad horyzontami" podczas VI Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu. Członkowie Zarządu stowarzyszenia uczestniczyli w Festiwalu Wolontariatu w Warszawie, w ramach którego prowadzili panel pod nazwą: "Zbiórki na uczelniach wyższych i w miastach do 100 tys. mieszkańców jako forma działalności foundraisingowej" promując ideę wolontariatu.

Stowarzyszenie wspiera akcję społeczną pod nazwą "papierówki", której celem jest podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych w Nowym Sączu przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Członkowie Stowarzyszenia byli również członkami kapituły konkursu "3 B - biznes bez barier" promującego przedsiębiorców, którzy w sposób wzorcowy przystosowali siedziby firm oraz lokale do potrzeb pracowników i klientów niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!