• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000314814

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Siódemka" w Tarnowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000314814.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nasze Stowarzyszenie "Siódemka" jest organizacją działającą na polu edukacyjnym. Powstało w celu ratowania likwidowanej szkoły podstawowej, która kształciła od ponad 110 lat Tarnowian. Utworzyliśmy niepubliczne i niepłatne szkoły: podstawową i gimnazjum w wydzierżawionym od Urzędu Miasta budynku. To m.in. stan techniczny budynku i słabe wyniki nauczania były wskazywane przez Prezydenta miasta jako przyczyny likwidacji szkoły. Wśród powodów likwidacji mówiło się też o trudnym środowisku - wiele dzieci z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, dzieci z domu dziecka i Romowie.
Jako pedagodzy, absolwenci i mieszkańcy tej części miasta nie zgadzaliśmy się z tą opinią i postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Sukcesywnie poprawiamy wyniki nauczania, znacząco zmieniamy bazę szkolną i to w dużej mierze dzięki zaangażowaniu niektórych członków stowarzyszenia oraz trwającej ponad pięć współpracy z Zakładem Karnym w Tarnowie. Pracujemy za mniejsze pieniądze i w większym wymiarze godzinnym niż w szkołach publicznych, ale dzięki temu udało nam się znacząco zmienić opinię o szkole i poprawić warunki nauki i pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!