• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000315831

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Tezeusz

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000315831.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Ewangelizacja, prowadzona głównie poprzez Internet, skierowna w szczególności do katolików pragnących pogłębienia swej wiary, a także do członków innych wspólnot chrześcijańskich, wyznawców innych religii oraz niewierzących i agnostyków poszukujących Boga.
2. Tworzenie w Internecie i poza nim przestrzeni dialogu teologicznego, humanistycznego i egzystencjalnego dla katolików, chrześcijan, wyznawców innych religii, agnostyków i niewierzących.
3. Udostępnianie w Internecie oraz popularyzjacja tekstów wybitnych myślicieli chrześcijańskich i niechrześcijańskich.
4. Promocja powołania świeckich w Kościele katolickim, a w szczególności namysł nad specyfiką ich duchowości oraz propagowanie pełniejszego ich uczestnictwa we współtworzeniu wspólnoty kościelnej i udziału w decyzjach eklezjalnych.
5. Działania w dziedzinie kultury i edukacji na rzecz integracji obywateli Polski z Europą, w szczególności poprzez popularyzację dziedzictwa chrześcijańskiego i humanistycznego kultury euro-atlantyckiej oraz wymianę kulturalną i egzystencjalną między Polakami a członkami innych wspólnot narodowych.
6. Refleksja nad rolą Internetu i jego popularyzacja jako narzędzia ewangelizacji, dialogu religijnego i światopoglądowego, upowszechniania kultury humanistycznej i promocji świeckich w Kościele.
7. Propagowanie w duchu społecznego nauczania Kościoła katolickiego solidaryzmu społecznego i współodpowiedzialności za dobro wspólne społeczności lokalnych, Polski, integracji Europy oraz pokoju i sprawiedliwości na świecie.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi katolicki portal internetowy o charakterze religijnym, filozoficznym i kulturalnym. Prowadzimy również Dom Pracy Twórczej Tezeusza w Kasince Małej, będący miejscem spotkań, pracy oraz wypoczynku dla osób zajmujących się działalnością artystyczną i naukową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!