• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000317228

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000317228.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. popularyzacja znaczenia i roli zespołu Fary Radomskiej w historii miasta i kraju
2. inicjowanie i promocja badań historycznych i architektonicznych zespołu Fary Radomskiej
3. pielęgnowanie tradycji Fary przez podkreślanie jej znaczenia w życiu religijnym Radomia
4. inicjowanie działań zmierzających do zabezpieczenia i pełnego udokumentowania zasobów archiwalnych, dzieł sztuki i rzemiosła będących w posiadaniu Fary
5. inicjowanie i promocja działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności turystycznej zespołu Fary Radomskiej, a tym samym Miasta Kazimierzowskiego
6. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
7. wszechstronne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Radomia i inicjatyw społeczności lokalnej, funkcjonowania osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej, pozostających bez pracy
8. pomoc w działaniu na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
9. wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym,
10. inicjowanie przedsięwzięć z obszarów profilaktyki uzależnień oraz na rzecz promocji zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!