• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000318961

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000318961.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, ochrona dzieci przed patologią społeczną - przemocą, złym traktowaniem, dyskryminacją.
Upowszechnianie środowiskowego, prorodzinnego modelu opieki, zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną.
Podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.

Prowadzone działania:

"Ośrodek Wsparcia Rodziny"
Otwarty od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00, w środy od 9:00 do 18:00.
Naszymi klientami są osoby uzależnione i współuzależnione od środków zmieniających świadomość, ofiary i świadkowie przemocy domowej oraz sprawcy, osoby potrzebujące wsparcia i pomocy społeczno-prawnej.
Formy pomocy:
- wsparcie psychologiczne
- pomoc społeczno-prawna
- informacje i porady
- mediacje
- grupy wsparcia
- interwencje w środowisku.

"Środowiskowe Ognisko Integracyjne"
Otwarte od poniedziałku do piątku od 11:00 do 16:00.
Uczestnikami są dzieci z rodzin najuboższych zagrożonych patologią społeczną w wieku od 6 do 15 roku życia w tym także dzieci niepełnosprawne, którym udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych, rówieśniczych, pomagamy w nauce szkolnej, rozwijamy zainteresowania w tym zawodowe poprzez prowadzenie zajęć.
Organizujemy dla nich wypoczynek w czasie ferii zimowych i wakacyjnych.

Prowadzimy również koło dzieci niepełnosprawnych na terenie powiatu świdwińskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!