• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000319230

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Twoja Sprawa"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000319230.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Twoja Sprawa jest organizacją, której statutowym celem jest ochrona interesu konsumentów. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Już wcześniej jednak członkowie Stowarzyszenia i osoby z nim związane włączali się w różne inicjatywy obywatelskie mające na celu sprzeciwianie się niektórym przekazom w przestrzeni publicznej, które naruszają interesy konsumentów, w szczególności poprzez rozpowszechnianie reklam i innych przekazów w przestrzeni publicznej szkodliwych dla dzieci i młodzieży oraz w inny sposób godzące w dobre obyczaje. O działaniach sprzed rejestracji Stowarzyszenia możesz przeczytać tutaj.

Cele Stowarzyszenia:
- współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie aktywności społecznej obywateli Rzeczpospolitej Polskiej;
- ochrona interesów konsumentów, w szczególności ochrona przed reklamą niezgodną z prawem lub dobrymi obyczajami;
- ułatwianie obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej wyrażania opinii na temat przekazów obecnych w przestrzeni publicznej, w szczególności na temat reklam, przejawów kultury masowej i innych przekazów medialnych;
- przeciwdziałanie przekazom w przestrzeni publicznej, szczególnie w kulturze masowej i reklamie, które godzą w dobre obyczaje, rodzinę i przyrodzoną godność człowieka lub które są szkodliwe dla dzieci i młodzieży;
- promowanie szczególnie dobrych treści obecnych w kulturze masowej, reklamie i innych przekazach w przestrzeni publicznej, upowszechniających dobre obyczaje, wartości rodzinne, przyrodzoną godność człowieka oraz dobro dzieci i młodzieży;
- integrowanie i wspomaganie obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, w tym osób zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia, w podejmowaniu inicjatyw o charakterze obywatelskim, które będą przyczyniać się do obrony i promowania dobrych obyczajów, wartości rodzinnych, przyrodzonej godności człowieka i dobra dzieci i młodzieży.