• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000322830

Formularze PIT 2017/2018 dla Animals Towarzystwo Pomocy Zwierzętom

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000322830.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz ochrony zwierząt będących w potrzebie z uwagi na bezdomność lub zagrożenie ich bytu i życia z powodu działalności człowieka lub niszczycielskich sił natury,
- działalność na rzecz ochrony Ziemi.

Nasze cele realizujemy przez:
1. Niesienie czynnej pomocy zwierzętom, których życie jest zagrożone, poprzez leczenie chorych, bezpańskich i wolno żyjących zwierząt. Stawianie ocieplanych "kocich chatek" w miejscach gdzie uniemożliwiono kotom znalezienia schronienia.
2. Dokarmianie ptactwa, w szczególności łabędzi zimujących na bydgoskich akwenach oraz zwierząt cierpiących głód.
3. Ograniczanie rozrodczości wolno żyjących kotów i psów poprzez stosowanie zabiegów sterylizacji i kastracji.
4. Przeciwdziałanie okrutnemu lub niewłaściwemu traktowaniu zwierząt poprzez czynną interwencję.
5. Upowszechnianie wiedzy o tematyce ekologicznej i ochronie zwierząt wśród ogółu społeczeństwa poprzez organizowanie prelekcji, konkursów i wystaw oraz audycji i artykułów w mediach.
6. Inicjowanie i czynny udział w akcjach związanych z ochroną Ziemi.
7. Współpraca i wspieranie innych organizacji, realizujących podobne cele jak nasze stowarzyszenie.

Działalność ANIMALS Towarzystwo Pomocy Zwierzętom opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, która jest w pełnym zakresie nieodpłatna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!