• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000324646

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000324646.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zostało zarejestrowane 26 lutego 2009. Statutowym celem Towarzystwa jest wspieranie powstającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W ramach wspierania Muzeum, Towarzystwo inicjuje programy edukacyjne oraz stara się pozyskiwać środki na zakup dzieł sztuki do kolekcji Muzeum. Dzięki aktywności Towarzystwa utrzymywany będzie bezpłatny wstęp do tymczasowej siedziby Muzeum przy ul. Pańskiej 3.

Prowadzone działania
Celem Towarzystwa jest wspieranie statutowej działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz wspieranie w rozwoju kolekcji dzieł sztuki nowoczesnej, działalność kulturalna i edukacyjna w dziedzinie sztuki nowoczesnej, informowanie o działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, edukacja członków Towarzystwa w dziedzinie sztuki nowoczesnej a także ochrona dóbr kultury.