• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000324731

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne "Dla Braci Mniejszych"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000324731.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nasze Stowarzyszenie jest organizacja społeczną, charytatywną, prowadzącą działalność non-profit w zakresie ochrony życia zwierząt domowych, bezdomnych, wolno-żyjących, głównie psów i kotów. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego – OPP 1%.

NASZE PRIORYTETY, CELE I ZAKRES WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ:
- Działamy charytatywnie i nie prowadzimy schroniska dla zwierząt.
- Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy zwierzętom szczególnie jej potrzebującym – w schroniskach, wolno żyjących. Naszą opieką obejmujemy psy i koty porzucone, chore, niehumanitarnie i w sposób okrutny traktowane przez człowieka.
- Działania pomocowe realizujemy przy współdziałaniu ze środowiskiem lecznic weterynaryjnych, Policją i Strażą Miejską, osobami prywatnymi i instytucjami monitorującymi przestrzeganie praw zwierząt.
- Nasi podopieczni – koty i psy, które przyjmujemy – przebywają pod opieką członków Stowarzyszenia, wolontariuszy, w naszych oraz prywatnych, bezpłatnych domach tymczasowych.
- Nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich potrzebujących zwierząt ani reagować pozytywnie na każde zgłoszenie ponieważ ilość miejsc wolnych dla zwierząt jest ograniczona.
- Rozwijamy program adopcji zwierząt bezdomnych, leczymy potrzebujące, sterylizujemy, budujemy domki dla kotów wolno żyjących, edukujemy dzieci, młodzież, społeczeństwo jak należy dbać i pomagać zwierzętom.
- Nie mamy biura, sekretarki, nie mamy też służbowych samochodów i telefonów. Nie zawsze możemy być na każde wezwanie a telefony i spotkania możemy wykonywać tylko w czasie wolnym od pracy zawodowej, szkoły. Wszystkie osoby działające w Stowarzyszeniu, pracują jako wolontariusze. Jeśli nie odpowiadamy na Twojego maila lub telefon, od razu – nie miej nam tego za złe. Daj nam chwilę. Odezwiemy się na pewno. Telefon najlepiej wykonywać po godzinie 18.00.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!