• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000325747

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Parent Project Muscular Dystrophy"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000325747.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja powstała w 2009r. i od początku, w myśl idei łączenia osób chorujących na różne rodzaje dystrofii, w jej skład wchodzą zarówno rodzice chłopców z DMD, jak i chorzy na LGMD oraz osoby rozumiejące problemy z nią związane. Do tej pory działamy w niezmienionym składzie. Pracujemyc społecznie, wykorzystując posiadane umiejętności.
Powodem dla którego powstała nasza Fundacja były problemy z jakimi musimy się borykać w dniu codziennym.

Naszą misją jest zgromadzenie wszystkich rodzin dotkniętych dystrofiami mięśniowymi, a swoje cele zamierzamy realizować poprzez:
a) popularyzowanie idei Fundacji, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób chorych na dystrofie mięśniowe ze społeczeństwem, poprzez środki masowego przekazu, publikacje własne i inne,
b) wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na dystrofie mięśniowe na terenie jej działania,
c) występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących rehabilitacji, socjalno-bytowych, zawodowych i innych osób z dystrofiami mięśniowymi,
d) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami i organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji,
e) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi uczestnikami życia publicznego w zakresie objętym celami Fundacji,
f) organizowanie grup wolontariuszy do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!