• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000326769

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Usłyszeć Afrykę

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000326769.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Fundacji jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i oświatowej krajom rozwijającym się na kontynencie afrykańskim.

Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez:
1) pozyskiwanie, transport i dystrybucję środków pomocy,
2) organizowanie wyjazdów wolontariuszy
3) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży humanitarnych i rozwojowych wzorców zachowań i umiejętności oraz etycznego postępowania,
4) tworzenie programów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie globalnym,
5) prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej,
6) tworzenie i wspieranie placówek pomocy,
7) prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie materiałów związanych z celem działania Fundacji,
8) pozyskiwanie informacji o miejscach wymagających pomocy,
9) organizowanie konferencji i seminariów,
10) organizowanie zbiórek publicznych,
11) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w zakresie objętym celem fundacji,
12) organizowanie kampanii informacyjnych i imprez oświatowo-kulturalnych,
13) udzielanie stypendiów edukacyjnych i socjalnych dzieciom i młodzieży afrykańskiej
14) działalność i budowa domu dla dzieci ulicy w Ugandzie
15) działalność na rzecz imigrantów i uchodźców w kraju i zagranicą
16) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego
17) sprzedaż przedmiotów darowizn na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!