• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000327951

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom "Lumen Caritatis"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000327951.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1) Troska o ludzi w krajach misyjnych powierzonych posłudze misjonarskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, tzn. świadczenie pomocy charytatywnej w krajach misyjnych, dla:
a) głodnych,
b) bezdomnych,
c) dotkniętych chorobami,
d) sierot,
e) dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości edukacji,
f) ofiar katastrof, w tym kataklizmów (klęsk żywiołowych) i wojen,
g) ofiar represji społecznych, w tym uchodźców,
h) misjonarzy duchownych i świeckich, tworzącej im warunki do posługi;
2) Uwrażliwienie ludzi na potrzeby drugiego człowieka, w krajach misyjnych,
3) Propagowanie świadomości misyjnej wśród osób zainteresowanych tą problematyką;
4) Działalność zgodna z ewangelicznym przykazaniem miłości Boga i bliźniego, mająca na uwadze dobro każdego misjonarza Kościoła Rzymskokatolickiego, bez względu na jego przynależność zakonną, czy diecezjalną, zarówno osoby duchowne jak i świeckie;
5) Stworzenie możliwości wszystkim zainteresowanym do czynnego zaangażowania się w działalność dobroczynną;
6) Szeroko pojęta animacja i promocja misyjna;
7) Stworzenie zaplecza materialnego dla placówek misyjnych prowadzonych przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - wspomaganie działalności Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w zakresie pomocy materialnej i merytorycznej osobom przygotowującym się do pracy na misjach, pracującym aktualnie na misjach oraz ich rodzinom.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje, w szczególności, poprzez:
1) prowadzenie Oblackiego Wolontariatu Misyjnego im. Św. Eugeniusza de Mazenoda;
2) prowadzenie Centrum Promocji Misyjnej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus;
4) prowadzenie Oblackiego Ruchu Adopcji Misyjnej;
5) organizowanie warsztatów i szkoleń oraz konferencji z dziedziny: misji, w tym uwarunkowań geograficznych, etnologicznych, etnograficznych i społecznych, wśród których pracują misjonarze, wolontariatu, świadczenia pomocy charytatywnej oraz fundraisingu;
6) działalność wydawniczą - wydawanie książek, czasopism, prezentacji multimedialnych, broszur, folderów, pocztówek pogłębiających znajomość problematyki misyjnej;
7) prowadzenie portalu internetowego;
8) prowadzanie kampanii promocyjnych i społecznych;
9) organizowanie imprez kulturalnych, konkursów pogłębiających świadomość religijną;
10) rozwój zawodowy kadry;
11) przygotowanie merytoryczne misjonarzy duchownych i świeckich do wyjazdu na misje poprzez organizowanie kursów językowych oraz szkoleń pogłębiających znajomość krajów misyjnych;
12) fundraising;
13) współpracę z organami władz państwowej i samorządowej.