• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000328216

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000328216.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia dzieciom, młodzieży, dorosłym osobom niepełnosprawnym, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, zapewnienia wielorakich form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspierania ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi placówkę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Szansa" w skład ,której wchodzi: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, w którym realizują obowiązek szkolny dzieci z upośledzeniem głębokim.

- Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych "Słoneczko" oraz wczesne wspomaganie
- działania z zakresu ochrony zdrowia - Poradnia Rehabilitacyjna, Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, poradnia logopedyczna, Poradnia Autyzmu dziecięcego.

Stowarzyszenie realizuje Programy PFRON wspierające usamodzielnienie osób niepełnosprawnych.