• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000329645

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000329645.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową. Nasza szkoła jest małą wiejską placówką skupiającą dzieci z okolicznych wsi. Prowadzona placówka jest centrum kultury, oświaty dla okolicznej społeczności. Dzięki naszej działalności, zaangażowaniu rodziców, członków Stowarzyszenia prowadzimy szeroko rozumianą działalność oświatowo-edukacyjną. Organizujemy wycieczki edukacyjne, rekreacyjne, krajoznawcze; jesteśmy organizatorem pikników rodzinnych, festynów, konkursów. Wszystkie nasze działania podporządkowane są dobru społeczności lokalnej. Działamy dla nich i z nimi tworząc przyjazną i miła atmosferę dla rozwoju. Dajemy nie tylko miejsca pracy (w trudnym rynku pracy), ale krzewimy podstawowe wartości w wiejskim środowisku. W naszym terenie jesteśmy ostatnią placówką działającą na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej.
Dzięki staraniom w ostatnim czasie dokonaliśmy kilku ważnych inicjatyw: zmodernizowaliśmy kotłownię szkolną, zakupiliśmy plac zabaw dla dzieci, zorganizowaliśmy siłownię, dokonaliśmy zakupu busa, doposażyliśmy szkołę w pomoce edukacyjne, itd.

Więcej informacji o nas i naszej działalności na naszej stronie internetowej.

Pomimo w/w działań mamy jeszcze wiele do zrobienia. Zapomniani przez wiele lat próbujemy nadrobić stracone lata, aby osiągnąć rozumianą "normę" potrzebujemy środków finansowych.

Za okazaną pomoc wszystkim ofiarodawcom DZIĘKUJEMY!!!!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!