• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000330678

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Nasza Wieś Borek

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000330678.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Stowarzyszenia jest promowanie działalności na rzecz lokalnego środowiska - naszej wsi Borek:
-podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie i rozwój świadomości społeczności lokalnej,
-zwiększenie kapitału społecznego poprzez integrację mieszkańców,
-ochrona wartości historycznych , kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajoznawczych,
-kultywowanie tradycji społeczności lokalnej,
-wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia oraz rekreacji i organizacji czasu wolnego,
-prowadzenie działalności charytatywnej,
-realizacja działań na rzecz integracji i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,
-promocja i organizacja wolontariatu,
-udzielania wsparcia członkom Stowarzyszenia w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację,
-opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem obszaru działania Stowarzyszenia i wsparcia przy ich realizacji,
-moderowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i przedsiębiorczy na rzecz społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!