• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000332437

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000332437.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
- wspomaganie Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w rozwijaniu działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej,
- wspieranie społecznej aktywności obywateli w tym między innymi takich grup społecznych jak nauczyciele, uczniowie i ich rodziny w rozwijaniu działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w podnoszeniu świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej,
- propagowanie osiągnięć Szkoły w środowisku lokalnym, wspomaganie integracji społeczności szkolnej z innymi wspólnotami w tym wymiana młodzieży ze szkołami za granicą,
- promocja uczniów i absolwentów Szkoły, poprzez eksponowanie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu społeczno-gospodarczym,
- wzmacnianie szans edukacyjnych młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i zamieszkującej na terenach wiejskich, młodzieży niepełnosprawnej, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wspomagających rozwój i integrację społeczności lokalnej,
- wspieranie kreatywności i promocja innowacyjności w tym pomoc w rozszerzaniu bazy naukowo - dydaktycznej Szkoły, pomoc finansowa i rzeczowa dla Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.