• Formularze PIT
    dla Ciebie



    KRS 0000333981

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000333981.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszą misją jest poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce. Mówimy jednym głosem w imieniu wszystkich grup pacjentów z rakiem, zarówno tych dotkniętych najczęściej diagnozowanymi, jak i rzadszymi nowotworami, zabiegamy o dostęp do skuteczniejszych metod diagnostyki i innowacyjnych terapii.
Zasadniczymi celami fundacji są:
- wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych
- kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej
- reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi
- wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych na poziomie krajowym i europejskim.

Członkowie Koalicji i organizacje współpracujące to:
Federacja Stowarzyszeń "Amazonki", Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki "Sowie Oczy", Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową (PBS), Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO,
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "Sarcoma", Fundacja Spełnionych Marzeń, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi "Magnolia", Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST (rak podścieliska przewodu pokarmowego), Stowarzyszenie Pomocy Chorym na nowotwory krwi (w Zamościu), Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Grzegorza Madeja, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, Fundacja Carita - Żyć ze szpiczakiem, Kwiat Kobiecości, Fundacja Rak''nRoll. Wygraj Życie


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!