• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000334562

Formularze PIT 2017/2018 dla Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000334562.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zostało powołane w kwietniu 2009 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka, organizacji turystycznych działających na terenie miasta i okolic oraz przedstawicieli płockiej branży turystycznej.
W chwili obecnej organizacja liczy 30 członków: przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji turystycznych, instytucji kultury i branży turystycznej.

1. Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta Płocka oraz regionu płockiego.
2. Wspieranie rozwoju turystyki.
3. Integracja środowiska turystycznego regionu płockiego.
4. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji.
5. Inicjowanie i stwarzanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki.
6. Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenie przewodników i pilotów.
7. Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.
8. Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu.
9. Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu.
10. Wspieranie już istniejących podmiotów branży turystycznej.
11. Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze turystyki.
12. Wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi działającymi w obszarze turystyki.
13. Prowadzenie informacji turystycznej na terenie działania Płockiej LOT.
14. Wspieranie rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych.
15. Prowadzenie realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
16. Prowadzenie realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu.
17. Prowadzenie realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!