• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000338318

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pomocy Labradorom Prima

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000338318.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1) humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów rasy labrador retriever, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką poprzez:
a) przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c) profilaktykę zdrowotną,
d) popularyzację wiedzy o cechach, potrzebach, predyspozycjach, hodowli,
e) działalność adopcyjną,
f) zmniejszenie populacji zwierząt wolno bytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
g) udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym,
h) przezwyciężanie stereotypów i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
i) występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących,
j) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zwierząt i ich praw,
k) i inne cele służące ochronie zwierząt i poprawie warunków ich życia.
2) Ekologii i ochrony naturalnego środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!