• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000338741

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Polskiego Handlu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000338741.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele strategiczne:
Rozwijanie odpowiedzialności społecznej sektora handlu detalicznego i dystrybucji w Polsce poprzez działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne
Promocja produktów lokalnych i polskiej zdrowej żywności
Dostarczanie rzetelnej informacji o strukturze i funkcjonowaniu sektora, oraz jego roli w lokalnych społecznościach
Działania charytatywne

Kim jesteśmy?
Fundacja Polskiego Handlu powstała w 2009 roku z inicjatywy Polskiej Izby Handlu dla wspierania rozwoju społecznej odpowiedzialności handlu nowoczesnego z tradycjami w Polsce.

Naszym największym potencjałem wynikającym ze współpracy z Izbą jest przede wszystkim szerokie dotarcie do ogromnej reprezentacji handlu w Polsce, rozumiemy ten potencjał jako odpowiedzialność, ponieważ jako in jesteśmy w stanie wskazywać kierunki rozwoju oraz promować dobre praktyki dla naszego sektora.

Dlaczego polski handel?
W społecznej odpowiedzialności handlu dostrzegamy wiele płaszczyzn do działania, nie tylko w zakresie etycznego podejścia do konsumenta, ale też organizacji łańcucha dostaw, działania na rzecz zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne itp.

Handel tradycyjny ze względu na bardzo indywidualny kontakt z konsumentem jest w naszej opinii naturalnym partnerem, który przez odpowiedzialne działania i zaangażowanie powinien rozwijać się w odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, dysponuje także dużym potencjałem edukacyjnym – promocja takich działań jest jednym z celów statutowych Izby, ale również Fundacji Polskiego Handlu powołanej przez nas w celu wspierania i promocji tego rodzaju postaw i działań.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Współpracując z ekspertami i instytucjami o szerokim doświadczeniu biznesowym tworzymy platformę wsparcia merytorycznego i operacyjnego dla projektów unijnych oraz kampanii promocyjnych.

Wierzymy, że dzięki współpracy i podejmowaniu inicjatyw łączących różne środowiska i podmioty możemy razem osięgać więcej, budować lepszą przyszłość i rozwijać handel społecznie odpowiedzialny w Polsce.