• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000342809

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt - "Farma Jednorożec"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000342809.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie "Farma Jednorożec" pomaga przede wszystkim dzieciom i młodzieży:
1) Z zaburzeniami zachowania i emocji, u których występują:
- ciągłe zmiany zainteresowań
- trudności w koncentracji uwagi
- impulsywność i nadpobudliwość
- zachowania opozycyjno - buntownicze i antyspołeczne
- trudności w kontaktach społecznych
- nadużywanie substancji psychoaktywnych
2) Z zaburzonymi relacjami rodzinnymi i rówieśniczymi
3) Z zaburzeniami lękowymi
- psychicznymi
- wegetatywnymi
- separacyjnymi.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie pomaga również zwierzętom, którym dzieje się krzywda, chorym i porzuconym. Działamy poprzez:
- Edukację społeczeństwa dotycząca ochrony zwierząt i środowiska
- Rozpowszechnianie idei humanitarnego traktowania zwierząt
- Opiekę nad chorymi i porzuconymi zwierzętami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!