• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000352569

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000352569.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Statutowym celem działania Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jest ochrona zwierząt, a w szczególności podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem interwencji na rzecz pomocy skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.

"EKOSTRAŻ" - jako organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - posiada szczególne zadania i uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w tym m.in. ma prawo odebrać właścicielowi zwierzę okrutnie przez niego traktowane oraz może reprezentować prawa pokrzywdzonych zwierząt przed organami administracji publicznej, samorządowej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi.

Stowarzyszenie nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, nie zatrudnia kogokolwiek w jakiejkolwiek formie i utrzymuje się wyłącznie z ofiarności publicznej. Wszelkie zbierane środki finansowe oraz dary rzeczowe wykorzystywane są jedynie w celu ratowania zwierząt pochodzących z interwencji.