• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000353933

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pomocy Zwierzętom MiauKot

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000353933.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prozwierzęcą działalnością zajmujemy się już od kilkunastu lat. W lutym 2010 roku postanowiliśmy zacząć działać na własny rachunek - w zgodzie z własnym sumieniem i programem, który można pokrótce zawrzeć w czterech hasłach:

Koty, które trafiają pod naszą opiekę, należy:
- zainstalować w domu tymczasowym
- postawić na łapy
- odrobaczyć, zaszczepić, wysterylizować
- oddać w ręce nowych odpowiedzialnych Opiekunów.

Działalność opieramy wyłącznie na wolontariacie. W chwili obecnej wszystkie zwierzęta przebywają w domach tymczasowych zlokalizowanych w miastach aglomeracji śląskiej (głównie w Bytomiu i Piekarach) oraz w Krakowie. Na czas pobytu traktowane są na takich samych zasadach, jak nasi rezydenci.

Podopiecznych utrzymujemy dzięki Ludziom, którym los żyjących wokół nas bezdomnych zwierząt nie jest obojętny. Większość MiauKotów ma swoich wirtualnych opiekunów, których wsparcie pozwala zapewnić podstawy bytu: karmę i wypełnienie kuwet. To jednak nie koniec wydatków: pozostają koszty związane ze szczepieniem, sterylizacją oraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej: czasem trafiają do nas zwierzęta wymagające specjalnej troski.

Wieloletnia walka o ograniczenie bezdomności oraz poprawę bytu kotów wolnożyjących utwierdziła nas w przekonaniu, że jedynym skutecznym sposobem osiągnięcia tego celu jest zmniejszenie kociej nadpopulacji. Można tego dokonać tylko poprzez sterylizację - od 2006 roku wcielamy w życie założenia akcji Ciach!bezdomność.

Więcej informacji o nas, naszej działalności oraz o tym, w jaki sposób możesz wesprzeć przebywające pod naszą opieką zwierzęta, uzyskasz zaglądając na stronę Fundacji, czytając prowadzone przez wolontariuszy blogi lub śledząc rozwój wydarzeń notowanych na gorąco w naszym wątku zamieszczonym na forum miau.pl.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy dają się ponieść MiauKotowemu zawrotowi głowy! :D