• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000357690

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "A Jednak"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000357690.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
1. Podejmowanie działań w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym.
2. Podejmowania działań w zakresie wspomagania rozwoju osób w normie intelektualnej.
3. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym.
4. Podejmowanie działań w zakresie tworzenia warunków do przeżywania godnej starości osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym.
5. Propagowanie idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym.
6. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia.
7. Prowadzenie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, ich rodzin, opiekunów.
8. Podejmowanie działań w zakresie ułatwienia dostępu do opieki medycznej.
9. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, ich rodzin i opiekunów, a także dotyczącej wspomagania rozwoju osób w normie intelektualnej.
10. Promocja, organizacja oraz współpraca z wolontariatem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!