• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000359513

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Częstochowa 2020

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000359513.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest rozwój Częstochowy poprzez aktywowanie demokracji lokalnej. Stowarzyszenie będzie w tym celu prowadzić działania społeczne oraz polityczne.

Wg Statutu celem Stowarzyszenia jest promowanie miasta Częstochowa oraz wspieranie jej mieszkańców, a s szczególności:
a) budowanie wizerunku nowoczesnej Częstochowy;
b) kształtowanie tożsamości regionu częstochowskiego;
c) wspieranie integracji regionu częstochowskiego z gminami Jury Krakowsko - Częstochowskiej, a w szczególności z miastem Kraków;
d) wspieranie integracji europejskiej;
e) wspieranie kultury;
f) budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
g) wspieranie inicjatyw społecznych;
h) upowszechnianie kultury fizycznej;
i) pomoc finansowa i rzeczowa szkołom i ich uczniom;
j) ochrona środowiska;
k) walka z nadmiernym hałasem miejskim;
l) dobroczynność.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!