• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000360307

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Niedosłyszących "Lira"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000360307.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
1. Działania w zakresie profilaktyki słuchu.
2. Działania udostępniające wiedzę o zdobyczach medycyny z zakresu laryngologii.
3. Działalność ułatwiająca dostęp do usług medycznych.
4. Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań statutowych.
5. Organizowanie i udział członków Stowarzyszenia w turnusach rehabilitacyjno-szkoleniowych i wypoczynkowych.
6. Zrzeszanie się w organizacjach o podobnych celach działania.
7. Przyjmowanie nowych członków z niepełnosprawnością słuchu oraz wspierających Stowarzyszenie.
8. Rozwój sportu i turystyki we wszystkich formach.
9. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
10. Działania wspierające członków Stowarzyszenia w różnych dziedzinach życia.