• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000365118

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000365118.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nasze główne zadania:
- wydawanie rocznika "Almanach Muszyny", założonego w roku 1991;
- upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i współczesnym obliczu Ziemi Muszyńskiej, Sądecczyzny oraz Karpat, wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, zabytków kultury materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody;
- inspirowanie i prowadzenie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej, realizowanie i wspieranie działalności oświatowej i wydawniczej służącej popularyzacji Ziemi Muszyńskiej, nawiązywanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski, zainteresowanych Ziemią Muszyńską;
- współpraca z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych krajów zainteresowanych problematyką podejmowaną przez Stowarzyszenie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej ze Słowacją, a także innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej;
- opiniowanie na życzenie władz samorządowych oraz innych instytucji planów rozwoju regionalnego i lokalnego, podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi oferty turystycznej;
- promocja Ziemi Muszyńskiej za pośrednictwem nowoczesnych technologii;
- gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.