• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000365476

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodzina na Plus

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000365476.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cel Stowarzyszenia:
Wspieranie rodzin, pomoc w procesie rozwoju dydaktyczno-wychowawczego dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zasad i wartości rodzinnych we wszystkich dziedzinach życia zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Nasze Główne Zadania:
- propagowanie zasad i wartości rodzinnych oraz wprowadzanie ich w życie
- pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka
- organizowanie życia dziecięcego i młodzieżowego
- troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych rodziców i dzieci
- dbanie o rozwój fizyczny
- troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego rodziców, dzieci i młodzieży
- pomoc w wartościowym i twórczym wykorzystaniu czasu przez całe rodziny, ubogacającego wypoczynku, rozrywki
- dostrzeganie problemów społecznych i zagrożeń dotyczących rodziny, uwrażliwienie na potrzeby bliźnich, organizowanie i podejmowanie działalności charytatywnej.

Realizujemy zadania Stowarzyszenia poprzez:
- spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, prelekcje, konferencje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia
- obozy, zloty, pielgrzymki, rozgrywki i zawody sportowe
- śpiew, muzykę, akademie, wieczornice, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania ze znaczącymi osobistościami
- biblioteki, czytelnie, kawiarnie, sale zebrań, ogniska, obiekty sportowe
- pozyskiwanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na cele statutowe.