• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000366396

Formularze PIT 2017/2018 dla Koło Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000366396.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
- Popularyzacja wśród społeczeństwa historii i tradycji 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
- Zachowanie i utrwalanie spuścizny i dorobku 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
- Współdziałanie z kołami i stowarzyszeniami innych pułków broni konnych II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Pomorskiej Brygady Kawalerii i Nowogródzkiej Brygady Kawalerii a także organizacji kombatanckich w kraju i zagranicą.
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
- Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
- Krzewienie i utrwalanie patriotyzmu i polskości we wszystkich ogólnie przyjętych i możliwych formach działania.
- Działalność charytatywna, prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!