• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000366769

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000366769.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Dbanie o szeroko pojętą godność ludzką. Wierzymy, że każdy z nas ma wrodzoną zdolność kochania i cieszenia się, gdy możemy dawać z siebie coś najpiękniejszego innym i brać w sposób współczujący. Szczęście innych ludzi powinno według nas być motorem przewodnim naszych działań, dlatego podejmujemy trud przywrócenia godności i miejsca w rodzinie i społeczeństwie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Uczymy ich takiego sposobu mówienia i umiejętności komunikowania się, które pozwolą im zachować człowieczeństwo nawet w tak niesprzyjających dla nich okolicznościach.

Działania
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin (art. 4 statutu stowarzyszenia).
Zadania
-rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
-inicjowanie rozwiązań prawnych,
-organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
-współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
-szkolenia rodziców i profesjonalistów,
-działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!