• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000369186

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000369186.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Działalność nieodpłatna:
1. Wspieranie i organizowanie środowiskowej integracji dzieci i młodzieży i ich rodziców/opiekunów prawnych poprzez samopomoc i wymianę doświadczeń, uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, oświatowych, rozrywkowych, towarzyskich oraz sportowych, turystycznych lub wypoczynkowych.
2. Wspieranie potrzeb integracji i funkcjonowania dzieci i młodzieży z cukrzyca w ich grupach rówieśniczych, przełamywanie barier w tym zakresie, a w tym udzielanie informacji i wyjaśnień, szczególnie opiekunom takich grup.
3. Wspieranie opieki medycznej związanej z terapiami dzieci i młodzieży z cukrzycą. W szczególności współpraca z Katedrą i Kliniką Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego we Wrocławiu.
4. Organizowanie i wspieranie wszelkich form upowszechniania wiedzy i doświadczenia dotyczących leczenia i życia dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz współżycia z nimi.
5. Doradztwo dla dzieci i młodzieży i ich rodzin zwłaszcza we wczesnym okresie zdiagnozowania cukrzycy, poradnictwo z zakresu praktyki życia z cukrzycą i związanych zagadnień społecznych z podejmowaniem nowych wyzwań, aktywności i życiowych zmian związanych z dorastaniem. Rozprowadzanie materiałów edukacyjnych i środków pomocnych w terapii cukrzycy, udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży w szczególnej potrzebie w miarę naszych możliwości.

Działalność odpłatna:
1. Organizowanie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z cukrzycą, z zapewnioną opieką diabetologiczną całodobową, z cyklem uprzednio opracowanych przez lekarzy diabetologów oraz edukatorów diabetologicznych oraz z terapią psychologiczną prowadzona przez psychologa.
2. Organizowanie imprez okolicznościowych rozrywkowych mających na celu zintegrowanie dzieci, młodzieży chorej na cukrzycę i ich rodzin oraz przyjaciół.