• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000369735

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Każdy Ma Szansę"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000369735.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową; na rzecz edukacji, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki.
2. Umożliwienie podejmowania działań o charakterze kompensacyjnym, terapeutycznym, rewalidacyjnym i zdrowotnym, służących jak najpełniejszemu rozwojowi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę.
4. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej.
6. Wielostronna pomoc w rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Olbięcinie.
8. Działania na rzecz przygotowania dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie.
9. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy mających na celu zdobycie zawodu przez młodzież niepełnosprawną.
10. Rozwój i promocja placówki kształcenia specjalnego w Olbięcinie.
11. Prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie §8 w tym organizacje samorządowe.
12. Współpraca z wolontariatem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!