• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000369969

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Znaczenie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000369969.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja „Znaczenie” podejmuje działania na rzecz reintegracji rodzin, które znalazły się w sytuacji ograniczenia prawa do pełnienia roli rodzicielskiej z nakazu sądu. Specjaliści fundacji podejmują działania na rzecz rodzin, które już znalazły się w takiej sytuacji jak również tych rodzin, które są zagrożone sytuacją dezintegracji. Do tej pory były realizowane zarówno projekty na rzecz rodziców dzieci przebywających w domu dziecka, którzy chcieli odzyskać pełnię władzy rodzicielskiej jak również na rzecz rodzin wieloproblemowych, którzy byli o krok od takiej sytuacji. Działania podejmowane w realizowanych przez fundację projektach na rzecz rodzin skupiały się na takich inicjatywach jak: pomoc diady asystenckiej (kobieta i mężczyzna w środowisku rodziny), grupy edukacyjne dla rodziców, spotkania ze specjalistami takimi jak terapeuta uzależnień, prawnik, terapeuta rodzinny, doradca zawodowy, lekarz; wyjazdy z rodzinami, których celem była integracja rodziny i odbudowanie więzi, cotygodniowa grupa wsparcia o charakterze edukacyjnym dla rodziców dzieci przebywających w placówce, grupa dla dzieci i młodzieży z elementami dogoterapii.
Fundacja „Znaczenie” poszukuje wciąż skutecznych metod pomocy w procesie reintegracji rodzin. Każdy przeprowadzony przez nas projekt niesie ze sobą wnioski do dalszych działań i uświadamia nam potrzeby beneficjentów, jakimi są rodzice biologiczni.

Dodatkową działalnością Fundacji jest wprowadzanie do pracy z dziećmi i dorosłymi nowych form terapii zwłaszcza dogoterapii. Ponadto Fundacja tworzy i wystawia spektakle o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym. Do tej pory powstały 2 spektakle "Początek" i "Dzieci Kowalskich".
Dziękujemy za pomoc i zaufanie!