• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000371806

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Czarny Kot"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000371806.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Fundacji to działanie na rzecz poprawy warunków bytu kotów bezdomnych i wolno żyjących poprzez m.in.:
1. ograniczenie ich populacji przez ich sterylizacje,
2. udzielanie bezpośredniej pomocy kotom poszkodowanym, chorym, wymagającym natychmiastowej interwencji weterynaryjnej, zagrożonym w jakikolwiek sposób,
3. dokarmianie wolno żyjących i bezdomnych kotów,
4. zapewnienie kotom wolno żyjącym i bezdomnym schronień przed warunkami pogodowymi poprzez stawianie łatwo dostępnych dla nich budek,
5. kształtowanie postaw poszanowania życia wszystkich istot, prowadzenie działań promujących odpowiedzialne i humanitarne traktowanie zwierząt,
6. prowadzenie miejsc opieki nad zwierzętami: domów opieki tymczasowej, schronisk i innych o podobnym charakterze,
7. rozpowszechnianie informacji o kotach czekających na adopcję, przygotowywanie kotów do adopcji,
8. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt,
9. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!