• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000374878

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Przyszłość w Nauce"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000374878.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE" zajmuje się edukacją i wychowaniem młodzieży. Tworzą ją studenci, doktoranci i uczniowie. W ramach działalności organizujemy warsztaty chemiczne w szkołach. Wyróżniających się uczniów zapraszamy do dalszej współpracy i prowadzenia zajęć w innych szkołach. Organizujemy też dla nich wyjazdy do instytucji naukowych oraz pomagamy w przygotowaniach do matury i olimpiad. Z własnej inicjatywy nasi uczniowie organizują bezpłatne zajęcia dla uczniów mających problemy z nauką. Staramy się do Fundacji przyjmować tylko takich uczniów, których możemy stawiać za wzór dla rówieśników. Wszystkie sprawy organizacyjno biurowe załatwiają bezpłatnie sami wolontariusze, więc Fundacja nie posiada, żadnych pracowników etatowych. Dzięki temu wszyscy wolontariusze, także uczniowie mogą nabyć wiele cennych umiejętności przydatnych w życiu, nie tylko tych związanych z naukami przyrodniczymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!