• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000385915

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Lesznie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000385915.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół, uczelni i innych organizacji. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę . Integracja środowiska ludzi chorych na cukrzycę w celu organizowania samopomocy.

Prowadzone działania
Oddziaływanie i bezpośredni udział w poprawie zaopatrzenia rynku w leki i inne towary niezbędne dla chorych na cukrzycę. Udzielanie bezpośredniej pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla chorych jak i zdrowych poprzez środki masowego przekazu i wydawnictwa. Organizowanie turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych dla chorych (dorosłych, młodzieży i dzieci). Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę. Organizowanie comiesięcznych spotkań dla chorych na cukrzycę. Pozyskiwanie sponsorów w celu uzyskania dotacji na działalność edukacyjną oraz na dofinansowanie działalności statutowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!