• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000397954

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Brat Słońce

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000397954.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
2) organizowanie i prowadzenie szkół, uczelni, ośrodków kultury, placówek charytatywnych, placówek misyjnych, ośrodków prowadzących leczenie terapię, profilaktykę, a także innego rodzaju placówek i punktów mających na celu opiekę i pomoc materialną, medyczną, psychologiczną,
3) organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form aktywności fizycznej i umysłowej oraz wypoczynku letniego i zimowego, w tym takich jak letniska i obozy wyjazdowe, zorganizowane wyjazdy turystyczne i krajoznawcze, zawody sportowe, piesze i rowerowe rajdy,
4) renowację, konserwację, restaurację zabytków, innych miejsc i budynków o znaczeniu historycznym oraz innych podobnych atrakcji turystycznych, ich aktywizację, w tym w szczególności udzielanie pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej), doradczej i organizacyjnej przy ich ochronie i konserwacji, prowadzanie na ich rzecz działalność promocyjnej,
5) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych, wydawania i rozprowadzania ulotek, prowadzenia serwisów, stron i portali internetowych,
6) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w prasie radiu, telewizji oraz mediach elektronicznych oraz innymi sposobami,
7) współpracę i kooperację z organizacjami, podmiotami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność nawiązującą do celów i obszarów działania Fundacji,
8) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, a także aukcji, licytacji, przetargów, kwest.