• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000427527

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Walczę z SM"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000427527.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami Fundacji są:
1) tworzenie warunków dla właściwej opieki i rehabilitacji osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego,
2) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia,
3) propagowanie i prowadzenie działań informacyjnych i konsultacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin w zakresie specjalistycznych leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
4) stwarzanie możliwości i pozyskiwanie miejsc w szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
5) propagowanie działań służących stwarzaniu godnych i dostosowanych do choroby warunków socjalno-bytowych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
6) propagowanie działań zmierzających do adaptacji i przekwalifikowania Iub zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby chore na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
7) organizowanie bezpośredniej opieki nad ludźmi chorymi na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
8) propagowanie działań zmierzający do likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
9) propagowanie działań integracyjnych wśród ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne ciężkie schorzenia oraz promocja zdrowego trybu życia.
10) organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych i naukowo-badawczych służących znalezieniu przyczyn powstawania stwardnienia rozsianego i innych przewlekłych schorzeń narządu ruchu oraz promowanie nowoczesnych sposób leczenia,
11) organizowanie kół zainteresowań, różnych form rozrywki, wypoczynku i rekreacji dostępnych i zalecanych chorym na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu.