• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000512589

Formularze PIT 2017/2018 dla Komandoria Zagłębiowska Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława w Będzinie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000512589.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Order św. Stanisława ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym samym dniu ogłoszono statut orderu, zawierający dwanaście artykułów, w których m. in. ustalono wygląd orderu, gwiazdy i wstęgi oraz jego dewizę Praemiando Incitat (Nagradzając zachęca). W statucie król wyjaśnił, iż celem ustanowienia orderu jest "aby cnota pobożnych i Ojczyźnie zasłużonych ludzi Nam dobrze zalecona, sprawiedliwy najprzód wzgląd znajdowała, a po tym Ich także zasługi jakowym publicznym łaski Naszej Królewskiej zaszczytem ozdobione były; I żeby się przez takowy sposób wszyscy do chwalebnego w dobrym naśladowania i do najcelniejszych dla Rzeczpospolitej i ku Nam czynności zachęcali...".
Po wszelkich perypetiach Order św. Stanisława reaktywowano w 1979r. Siedzibą Orderu jest miejsce gdzie został ustanowiony, a mianowicie Łazienki Królewskie w Warszawie. Terenowym oddziałem jest Komandoria i jedna z wielu jest Komandoria Zagłębiowska z siedzibą w Będzinie która rozpoczęła działalność statutową w 1997r.Jej założycielem był Henryk Bebak Komandoria zgodnie ze swoim powołaniem, miała prowadzić i prowadziła do pewnego czasu szeroko zakrojoną działalność dobroczynną, opiekuńczą, charytatywną. Przede wszystkim służyła dzieciom z najbiedniejszych rodzin oraz tym, które zostały poszkodowane przez los.

Po pewnym czasie Komandoria przeżyła swego rodzaju kryzys, skutkiem czego w roku 2001 została wyprowadzona z Będzina. Okazało się bowiem, że nie wszyscy jej członkowie nie w pełni zrozumieli, że posiadanie ustanowionego przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Orderu św. Stanisława nie jest formą jakieś nagrody za zasługi dla Dam i Kawalerów tego Orderu, lecz sygnałem zachęty do podejmowania szczytnych zadań w służbie narodu, ludzkości, oraz poszczególnego człowieka w potrzebie.

Wiele osób należących do dawnej Komandorii jak i tych które ostatnio otrzymały w warszawskich Łazienkach Królewskich, siedzibie Kapituły Narodowej, ordery czyniło usilne starania, by Komandoria Zagłębiowska została wskrzeszona z siedzibą w Będzinie. Zadań organizacyjnych w tym zakresie ponownie podjął się Henryk Bebak mający najwyższą rangę w Stowarzyszeniu w naszym regionie. W 2007 roku minęło trzynaście lat od czasu, gdy w Zagłębiu Dąbrowskim rozpoczęła działalność Komandoria Orderu Świętego Stanisława. Trudno było w dalszy ciągu akceptować bierność. 7 grudnia 2007 roku na spotkaniu w Będzinie w obecności licznej grupy osób zapadła jednomyślna decyzja o ponownym powołaniu do życia Komandorii Zagłębiowskiej. W dniu 2 lutego 2008 roku w salach reprezentacyjnych Hotelu „Cumulus” odbyło się Walne Zgromadzenie kandydatów założycieli. Na spotkaniu tym powołano Komandorię, oraz Zarząd, z Komandorem Henrykiem Bebak. Członkowie obecnie powołanej do życia struktury organizacyjnej w ostatnich latach – pracując niejako pojedynczo – opiekowali się młodzieżą. Działali i działają w Stowarzyszeniu Dzieciom Będzina, są obecni pośród emerytów, oraz zasłużonych Polsce kombatantów. Dawniej w minionych wiekach ludzie swoją wartość poświadczali czynami wojennymi i przelewaną krwią, uzyskiwali nawet status szlachecki: dzisiaj, w czasach pokoju swój format moralny – owo duchowe szlachectwo – fundują na gruncie czynnej służby na rzecz bliźnich. A potrzebujących psychicznego i materialnego wsparcia jest bardzo wielu. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście. Władze Kapituły Narodowej w Warszawie, jak i posłowie na Sejm RP.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!