Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
 • Dobry dla ludzi, dobry dla zwierząt

  Stowarzyszenie niesie pomoc zwierzętom, w szczególności bezdomnym, promuje odpowiedzialność właścicieli zwierząt domowych, edukuje i przeprowadza interwencje.

  Jak wykorzystamy 1%

  Fundusze uzyskane w ramach 1% zostaną wykorzystanie na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, w szczególności przebywającymi w schroniskach. 

  • Obszar działalności:Prawa zwierząt
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000012533
  • Konto:61 1500 1100 1211 0001 9090 0000
  • Adres:ul. Słowackiego 24/62, Rzeszów
  • WWW:rsoz.org
  • E-mail:biuro@rsoz.org
  • Telefon:17 742 1109
 • Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt od 1997 roku niesie pomoc zwierzętom, które zostały skrzywdzone przez człowieka. Od samych początków działalności Stowarzyszenie postawiło sobie za cel stworzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu Rzeszowa i okolic. Początkowo stworzono przytulisko na prywatnym terenie członka Stowarzyszenia, a następne dzięki współpracy z władzami miasta w roku 2005 powstało nowe, miejskie schronisko.
  Prowadzone przez nas schronisko dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” w Rzeszowie to przystań dla wielu zwierząt, szczególnie dla psów i kotów. Znalazły tutaj bezpieczne schronienie i oczekują na nowych, odpowiedzialnych opiekunów. Bramę schroniska „Kundelek” od 2005 roku opuściło ponad 6 tysięcy zwierząt, a na przestrzeni dwudziestu lat działalności, Stowarzyszenie pomogło kilku tysiącom zwierząt w potrzebie na terenie całego kraju. Schronisko Kundelek to nie tylko miejsce ludzkich i zwierzęcych dramatów, ale również miejsce, gdzie zdarzają się małe cuda. Jeden procent to tak niewiele, ale co roku w imieniu Państwa możemy nieść pomoc setkom zwierząt, spełniając ich pragnienia o własnym domu.
  Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną w placówkach na terenie województwa podkarpackiego, lekcje dla grup uczniów, dotyczące dobrostanu psów i kotów, odbywają się również w schronisku. Współpraca ze szkołami, przedszkolami i uczelniami wyższymi jest bardzo owocna i trwa od samych początków działalności Stowarzyszenia. Placówki mogą się włączać w akcję „Pomóżmy zwierzakom”, a także brać udział w konkursach plastycznych związanych z tematyką ochrony zwierząt. To zapewne dzięki działaniom edukacyjnym widzimy zmianę pokoleniową w podejściu do zwierząt domowych: odejście od modelu użytkowego i dostrzeganie w zwierzęciu towarzysza.
  Do statutowych zadań Stowarzyszenia należy reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt. Rocznie napływają dziesiątki zgłoszeń o nieprawidłowych warunkach bytowania, opieki nad zwierzętami. Stowarzyszenie weryfikuje zasadność zgłoszenia, a podczas interwencji współpracujemy ściśle z organami państwowymi, takimi jak Inspekcja Weterynaryjna, Policja czy Straż Miejska.
  Stowarzyszenie służy wsparciem merytorycznym również jednostkom samorządu terytorialnego, których jednym z zadań jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie. Promowane są takie zadania jak znakowanie zwierząt mikroczipami, sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych i właścicielskich. Służymy urzędnikom gminnym radą, a w razie konieczności pomocą w rozwiązywaniu często skomplikowanych sytuacji, w których stawiane są zwierzęta. Zaznajamiamy się z opracowywanymi przez samorządy programami opieki nad zwierzętami bezdomnymi, dzięki czemu na bieżąco znamy sposoby realizacji zadań gminnych na terenie województwa podkarpackiego. Znamy problemy, z jakimi borykają się zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy, dzięki czemu jesteśmy w stanie skutecznie pomagać zarówno zwierzętom, jak i ludziom.
  Stowarzyszenie wspiera również populacje kotów wolno żyjących poprzez przekazywanie karmmy karmicielom, jak również organizowanie i przeprowadzanie akcji łapania, kastracji i wypuszczania zwierząt do środowiska. Działania te służą ograniczeniu populacji kotów wolno żyjących, co z kolei poprawia ich dobrostan i zmniejsza uciążliwość dla okolicznych mieszkańców, która z czasem mogłaby być przyczyną niehumanitarnego traktowania tych zwierząt.
  Stowarzyszenie przekazuje fundusze uzyskane w ramach 1% są wykorzystywane zgodnie z celami statutowymi.


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

Człowiek o tyle jest wielki, o ile chroni stworzenia słabsze od siebie