Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

Misja: Wszechstronna pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, wielodzietnym i najuboższym z Podkarpacia.