Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym „Persona”

Promyk słońca dla osoby niepełnosprawnej w Stowarzyszeniu "Persona"