Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

1% Twojego podatku na ochronę dziedzictwa kulturowego Ziemi Kutnowskiej