Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego

Upowszechniamy wiedzę o przyczynach niepełnosprawności oraz o sposobach radzenia sobie z nią.