Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "Echo"

Niesienie pomocy w rozwoju dzieci z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy, a także dzieciom specjalnej troski.