Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin

Pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, ofiarom przemocy domowej.