Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

ZHP Chorągiew Gdańska

1% na rekreację i edukację