Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Chorągiew Podkarpacka ZHP

1% na rekreację i edukację