Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Sedeka

Fundacja organizuje i niesie
pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem, a także firmom i organizacjom zaangażowanym społecznie.