Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Pamiętamy o tych, którzy już zapomnieli